Als een ondernemer rijk wordt, is de kans 30% dat zijn vermogen één generatie later nog bestaat. De kinderen proberen het kapitaal van hun ouders meestal nog in stand te houden, maar hún nazaten kiezer vaak liever voor luxe en vrije tijd. Econoom Maarten B.T. de Groot promoveerde op dit onderwerp en zocht uit waarom sommige rijke families blijven in tegenstelling tot andere. Het sleutelwoord luidt: filantropie.

De titel van zijn dissertatie luidde niet voor niets: ‘Cracking the Code on Wealth Preservation – It is not about Money’. Hij baseerde zijn onderzoek op gesprekken met zeven ondernemende families, elk met een roemrijke geschiedenis. Daarnaast analyseerde hij de familieverhalen van 175 puissant rijke families.

De Groot benoemde vier factoren die bevorderlijk zijn voor sociaal kapitaal in een ondernemende familie en voor verlenging zorgen van de levensverwachting van een familiebedrijf. Maak allereerst duidelijk en leg vast binnen een familie wie waarover mogen beslissen en op welke wijze. Zijn dat alleen familieleden of ook talentvolle partners en stiefkinderen? Werk daarnaast kennis- en waardenoverdracht binnen de familie, bijvoorbeeld door coaching, cursussen en leermaterialen over geldzaken, ondernemen, bestuur, de historie van de familie en persoonlijke vaardigheden.

De Groot: ‘Filantropie is een makkelijke manier om de jonge leden van de familie met elkaar in contact te brengen. Om ze samen met elkaar te laten praten over wat ze belangrijk vinden en samen beslissingen te nemen, samen een strategie te formuleren en goede doelen te selecteren. Zo leren neven en nichten elkaar kennen. In succesvolle families weten neven en nichten van elkaar wat ze doen, dat is best bijzonder. En het is een soort droogzwemmen. Bedrijfsvoering oefenen zonder dat het familiebedrijf in gevaar wordt gebracht.’

Lees ook:
https://www.linkedin.com/pulse/filantropie-bindmiddel-voor-veelvermogende-families-niks-edwin-venema/?trk=read_related_article-card_title