Financieel adviseurs oordelen nog steeds positief over de woningmarkt. Zij verwachten dat de huizenprijzen de komende tijd nog verder toenemen, al vindt een groot aantal adviseurs dat deze ontwikkeling steeds meer negatieve effecten heeft, blijkt uit onderzoek van ING.

Veel adviseurs melden dat de krapte op de woningmarkt tot schrijnende situaties leidt in hun dagelijkse praktijk. Door de enorme prijsstijgingen van de afgelopen periode zien adviseurs de zoektocht van veel starters eindigen in teleurstelling. Zo gaf een adviseur aan: “Op dit moment zie ik een overspannen markt, waarbij het voor starters en mijn eigen kinderen, haast niet meer mogelijk is om een woning te kopen en ze noodgedwongen langer thuis zullen moeten blijven wonen. Of we zullen als ouders bij moeten springen.”

Een andere ontwikkeling die de onafhankelijk adviseurs zorgen baart, is het bieden zonder voorbehoud van financiering en zonder bouwkundige keuring. Daarbij brengen woningzoekenden een bod uit, zonder dat zij eerst financieel advies hebben ingewonnen. Dit leidt regelmatig tot situaties waarbij de koop niet doorgaat maar bieders wel een boete moeten betalen, omdat zij uiteindelijk de financiering niet rond krijgen.

Driekwart van de intermediairs ziet een rol voor zichzelf weggelegd in het adviseren van klanten over het verantwoord uitbrengen van een bod in de huidige markt. Maar zij ervaren ook dat ze vaak te laat in het proces worden ingeschakeld.

Hidde Coebergh, directeur Wonen ING: “Uit het onderzoek komt heel duidelijk naar voren dat bieden zonder voorbehoud van financiering of bouwkundige keuring regelmatig gebeurt. Dat kan grote financiële consequenties hebben voor de klant. Deskundig onafhankelijk financieel advies dat is afgestemd op ieders individuele situatie is cruciaal. Maar dan is het van belang dat een klant op tijd bij een adviseur aan tafel zit. We roepen daarom alle betrokken partijen in de markt op, vanaf de start van het oriëntatieproces hierin een rol te vervullen. Daarmee voorkomen we vervelende situaties en bieden we de klant meer duidelijkheid.”