Onder particuliere beleggers bestaat grote behoefte om duurzaam te investeren. Hiervoor kijken zij vooral naar hun financieel adviseur, maar die geeft lang niet altijd thuis, blijkt uit onderzoek van vermogensbeheerder Nordea.  

Nordea ondervroeg 1200 particuliere beleggers uit Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk en Zwitserland. Alle deelnemers maken gebruik van een financieel adviseur.  

De beleggers meldden dat ze duurzaamheid als een financieel risico erkennen. Driekwart van de beleggers is van plan hun ESG-allocatie in de komende 12 maanden te verhogen. Grootste obstakel hier is hun gebrek aan kennis om in ESG-producten te beleggen. Zij hebben behoefte aan een duidelijkere en eenvoudigere uitleg van ESG-producten en zij zouden graag zien dat hun financiële adviseurs meer ESG-producten aanbieden. Maar hier loopt het spaak: slechts 40% van de financieel adviseurs heeft het afgelopen jaar een ESG-product aan hun klanten aangeboden.  

“Bijna driekwart van de ondervraagde particuliere beleggers noemde hun financieel adviseur de belangrijkste bron van ESG-informatie. Dit is een echte kans voor financieel adviseurs”, zegt Francois Passant, ESG-leider bij Nordea Asset Management, waaraan kan worden toegevoegd dat 96% van de beleggers erop vertrouwt dat adviseurs op de hoogte zijn van ESG. 

In augustus 2022 worden nieuwe Europese regels van toepassing voor financieel adviseurs en hun verstand van duurzame en sociale beleggingen. Het onderzoek suggereert dat veel financiële adviseurs nog onvoldoende zijn voorbereid op deze wetgeving. 

Enkele conclusies uit het onderzoek zijn: 

Particuliere beleggers hebben behoefte aan meer ESG-producten: 

  • 76% heeft zijn ESG-investering in de afgelopen 12 maanden verhoogd 
  • 72% is tevreden over het rendement van hun ESG-belegging 
  • 71% is van plan om hun ESG-allocatie in de komende 12 maanden te verhogen 

Onbekend maakt onbemind: 

  • 39% van de ondervraagde klanten noemde een gebrek aan kennis en ervaring als de grootste hindernis voor ESG-beleggen 
  • 81% van de klanten zegt behoefte te hebben aan een duidelijkere en eenvoudigere uitleg van ESG-producten 
  • 73% wil dat adviseurs hen meer nieuwe ESG-producten aanbieden 

Adviseurs spelen een cruciale rol: 

  • 73% noemde hun adviseur de belangrijkste bron van ESG-informatie 
  • 96% van de beleggers vertrouwt erop dat adviseurs op de hoogte zijn van ESG 
  • 62% heeft de afgelopen 12 maanden geen ESG-voorstel van hun adviseur ontvangen. Nu MiFID volgend jaar van kracht wordt, is dit een grote kans voor adviseurs.