Vereniging Eigen Huis heeft in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek uitgevoerd naar energieadvies bij woningaankopen. Het aantal hypotheekadviseurs dat verduurzaming bespreekt met de klant, is gestegen van 18% in 2017 naar 36% in 2022.  

Met deze verdubbeling zijn financieel adviseurs de categorie dienstverleners die verduurzaming het vaakst bespreken met de klant, schrijft Adfiz. “Dit toont onze sleutelrol aan en biedt ruimte voor het pakken van een leidende rol bij verduurzaming.”  

Opvallend is dat ruim een derde van de financieel adviseurs verduurzaming bespreekbaar maakt en energiezuinigheid zelfs door 47% van de adviseurs wordt aangekaart bij klanten. Dat bespreken van verduurzaming en energiezuinigheid zin heeft, blijkt uit ditzelfde onderzoek van VEH en BZK. Zo neemt slechts 67% van de klanten verduurzamingsmaatregelen als dit onderwerp niet door een dienstverlener is besproken, tegen 79% van de huizenkopers bij wie verduurzaming wel is besproken.   

Het onderzoek van VEH en BZK staat hier