De ruim 7.000 financieel dienstverleners leggen afspraken bij uitbesteding, bijvoorbeeld van IT-diensten, onvoldoende vast. Ook belonen veel financieel dienstverleners freelancers nog steeds volledig variabel en dat mag niet. Dat zijn twee van de conclusies uit het rapport Marktindrukken van de AFM.  

Financieel dienstverleners blijven verantwoordelijk voor werkzaamheden die ze hebben uitbesteed aan derden. Door goede afspraken te maken met externe partijen verkleint een financieel dienstverlener het risico dat de uitbestede werkzaamheden niet volgens afspraak worden uitgevoerd. Maar van de onderzochte financieel dienstverleners legt 16% die afspraken niet vast. Ook blijkt dat als er iets misgaat, incidenten niet bij de AFM worden gemeld, waar dat wel had gemoeten. 

Meerderheid heeft beheerst beloningsbeleid niet gepubliceerd 

Een meerderheid van de onderzochte financieel dienstverleners heeft het beheerst beloningsbeleid niet openbaar gemaakt. Met zo’n beloningsbeleid kan worden voorkomen dat medewerkers door perverse prikkels zaken zullen doen die niet in het belang zijn van de klant. Het openbaren maakt het voor klanten duidelijk hoe de onderneming haar medewerkers beloont. 

Volledig variabel belonen mag niet 

Een ander aspect aan belonen waar de AFM op stuitte, waren de vergoedingen voor freelancemedewerkers. Er zijn nog steeds financieel dienstverleners die freelancemedewerkers volledig variabel belonen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het belonen aan de hand van het behalen van een bepaald resultaat. Dit geeft een verkeerde stimulans en is niet in het belang van de klant en daarmee niet toegestaan. 

Het volledige rapport Marktindrukken 2021 van de AFM is hier te downloaden.