Datamanagement-strategie van financiële instellingen vergt verbetering door snel toenemende complexiteit van wereldwijde wet- en regelgeving.

Uit onderzoek van JWG blijkt dat het landschap van financiële wet- en regelgeving de komende jaren wereldwijd in hoog tempo gaat veranderen. JWG, experts op het gebied van financiële regelgeving, hebben het onderzoek uitgevoerd in opdracht van MarkLogic.

Om de veranderende regelgeving bij te blijven, de toenemende kosten van compliance onder controle te houden en boetes te voorkomen moeten bedrijven hun data-integratievaardigheden vergroten, zo blijkt uit het rapport ‘Ready for Digital Regulation?’ Het onderzoek is gebaseerd op diepte-interviews met leidinggevenden van 12 financiële instellingen wereldwijd en op de analyse van publicaties van meer dan 100 toezichthouders. Verder toont het onderzoek de volgende zaken aan:

  • Er zullen tot 2021 zoveel als 374 wetsvoorstellen gedaan worden, die specifiek gericht zijn op financiële dienstverleners.
  • Wet- en regelgeving zal voor de hele financiële sector gelden. Van de 374 wetgevingsinitiatieven zal meer dan 90 procent gericht zijn op zowel de buy- als sell-side. Naar verwachting zal deze regelgeving een grotere impact hebben op de buy side. Die heeft van oudsher een groot deel van de naleving van regelgeving aan de sell side uitbesteed, en beschikt daardoor over minder technologische middelen en kennis om met deze toenemende regelgeving om te gaan.
  • Het volume aan regelgeving in combinatie met de toenemende vraag van de regelgevers – zoals ad-hoc verzoeken om de volledige audit-trail van het beslissingsproces, voorafgaand aan een financiële transacties – betekent dat bedrijven onder druk staan om een strategie voor gegevensbeheer te formuleren en implementeren om aan de eisen te kunnen blijven voldoen.