Storebrand
Niemand kan duurzaam beleggen meer negeren. Er vloeit vanuit de overheid (EU Green Deal) en vanuit beleggers meer kapitaal dan ooit naar duurzame investeringen, zeker ook als gevolg van Covid-19. Beleggingsportefeuilles hebben daarom een duurzame inrichting nodig waarbij een hoeksteen als de MSCI World niet mag ontbreken. Maar hoe ga je deze op een duurzame manier volgen? Henrik Wold Nilsen, Portfolio Manager bij Storebrand, vertelt er meer over.

https://www.fundseminar.nl/speaker/storebrand/

 

Rothschild & Co.
In 2017 bedroeg de wereldbevolking ouder dan 60 jaar 962 miljoen mensen en de verwachting is dat dit aantal in 2050 zal stijgen tot 2,1 miljard mensen. Het is een groep waarvan de koopkracht en de consumptie ook wel bekend staat als de “Silver Economy”.

Met lagere geboortecijfers, de medische vooruitgang en een aanzienlijke stijging van de levensverwachting beïnvloedt deze categorie de economie in al haar facetten. Wat betekent dit voor beleggers? Alban Seydoux, Product Specialist bij Rothschild & Co., geeft uitleg.

https://www.fundseminar.nl/speaker/rothschild-co/

 

ACTIAM
Mede door Covid-19 zet o.a. de Europese Unie met extra investeringen versneld in op een groen en digitaal Europa. Beleggingsportefeuilles zullen de komende jaren drastisch (moeten) veranderen. Alleen al de verduurzaming van economie en samenleving leidt tot grote risico’s voor bedrijven en sectoren die zich niet aanpassen én tot verschuivingen in de sectoropbouw van de economie. Het is noodzakelijk om bedrijven langs een financieel-materiële meetlat te leggen en hierbij de vinger aan de pols te houden door middel van actief aandeelhouderschap. Beleggers moeten dan ook zelf een transitie doormaken, om hun financieel en maatschappelijk rendement veilig te stellen. Kees Ouboter, Responsible Investment Officer en ESG analist bij ACTIAM, geeft zijn visie.

www.fundseminar.nl/speaker/actiam/

 

Fidelity
Veel investeerders erkennen dat innovatie de groei stimuleert en de winnende bedrijven van morgen creëert. Wat nog steeds onvoldoende wordt erkend, is hoezeer China een innovatie-supermacht is geworden, gevoed door onoverkomelijke structurele voordelen. In deze sessie zullen Casey McLean en Tina Tian bespreken hoe zij de versnelling van de innovatie in China willen benutten door een beter begrip van de technologie, lifestyle- & milieu-innovaties, die onze wereld hervormen.

www.fundseminar.nl/speaker/fidelity/