Voor de financiële sector zitten er enkele interessante lacunes in de UK/EU Trade and Cooperation Agreement. Een daarvan is de overdracht van persoonsgegevens in het algemeen, en in de financiële sector in het bijzonder. Weliswaar geldt er een overgangsperiode, maar als deze later in 2021 afloopt, mogen financiële instellingen mogelijkerwijs geen klantgegevens meer overdragen tussen het VK en de EU.  

Voor de doorgifte van gegevens blijven de GDPR-regels van kracht tot 30 april, “welke periode met nog eens twee maanden wordt verlengd, tenzij een van de partijen bezwaar maakt”, aldus de CNPD, de Luxemburgse nationale commissie voor gegevensbescherming (CNPD). Dit vraagt om een grondige analyse van eventuele interne datastromen van uw bedrijf met een Britse dienstverlener.

Is het VK in wezen gelijkwaardig?
Voor de periode daarna geldt dat er een meer permanente overeenkomst nodig zal zijn. Als de EU besluit dat de Britse regeling voor de bescherming van persoonsgegevens ‘in wezen gelijkwaardig’ is, kan zij toestaan dat bestaande relaties worden voortgezet. Indien dit “besluit inzake adequaatheid” echter in het nadeel van het VK uitvalt, zullen “regels inzake internationale doorgifte van gegevens van kracht worden”, aldus de CNPD. Oftewel,  , er zullen dan geen expliciete regelingen voor gegevensoverdracht zijn, of mogelijk zullen de EU en het VK een nieuw kader moeten creëren.

Verder lezen:

Informatie over Brexit vanuit de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit/brexit-stand-van-zaken

Informatie over de UK/EU Trade and Cooperation Agreement (TCA):
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/draft_eu-uk_trade_and_cooperation_agreement.pdf

Over het nieuwe EU-VK partnerschap in documenten van de Europese Commissie.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit/documenten/publicaties/2020/12/25/documenten-over-het-nieuwe-eu-vk-partnerschap-in-het-engels