Geld knoeit met ons hoofd, bericht de Federatie Financieel Planners. We gaan er vaak minder rationeel mee om dan we zelf denken. 

Doordat mensen emoties kennen is het moeilijk om puur rationele keuzes te maken en is het risico groot dat ze foute geld- en beleggingsbeslissingen nemen, met alle nadelige gevolgen van dien. 

De Federatie noemt een aantal manieren waarop mensen verkeerde keuzes maken wanneer het op geld aankomt, waaronder: geldillusie, spijtaversie en zelfoverschatting.  

Uiteraard zijn gecertificeerd financieel planners bij uitstek in staat om mensen voor deze valkuilen te behoeden.