Het ‘bedrag ineens’, de mogelijkheid om bij pensionering 10 procent van het pensioenvermogen in een keer op te nemen, wordt met een half jaar uitgesteld, tot juli 2023. Maar goed ook, denkt Frank Driessen, ceo van Aon Wealth: “Voor deelnemers zijn de gevolgen van een dergelijke keuze bijna niet te overzien.”

De invoering van het bedrag ineens is nog met veel onzekerheden omgeven, vooral wat betreft de fiscale consequenties, en de vraag of consumenten de langetermijngevolgen van zo’n “greep uit de eigen pensioenpot” (aldus het FD) wel kunnen overzien.

Driessen deelt die angst: “Voor deelnemers zijn de gevolgen van een dergelijke keuze bijna niet te overzien. Een bedrag ineens heeft fiscale gevolgen, impact op de hoogte van het pensioen daarna, maar ook gevolgen voor bijvoorbeeld toeslagen.”

Hij pleit voor een persoonlijk gesprek bij de opname van een bedrag ineens: “Het is van groot belang de deelnemer goed te informeren. Een persoonlijk gesprek heeft daarbij onze voorkeur, naast informatie op papier.”

Driessen hoopt dat uitvoerders het halfjaar uitstel zullen gebruiken om de informatievoorziening richting deelnemers goed op te zetten.