Het Global Wealth Research Report van EY maakt duidelijk ESG is hét thema voor beleggers. Zowel millenials als ‘boomers’ maken hun keuze voor vermogensbeheerder op basis van duurzaamheidsstrategie.

In het jaarlijkse rapport – Global Wealth Research Report – van accountants- en advieskantoor EY, komt duidelijk naar voren dat ESG een prominente plaats inneemt op de agenda’s van alle bedrijven. Daarmee is ESG steeds belangrijker geworden voor de beleggersgemeenschap, in het bijzonder voor grote pensioenfondsen, beleggingsfondsen en vermogende particulieren.
Beleggers roepen steeds duidelijker dat C-level in bedrijven de verantwoordelijkheid neemt om zelf ESG beleid te implementeren én dat ook te eisen van hun leveranciers en partners. Ondanks deze trend, vindt net iets minder dan de helft van de beleggers dat vermogensbeheerders ESG onvoldoende aandacht geeft. Een derde van de ESG-bewuste klanten denken er over om binnen drie jaar over te stappen naar een andere vermogensbeheerder.

Op basis van het onderzoek toont EY aan dat de attitude van consumenten daadwerkelijk en krachtig verandert.
ESG-doelstellingen zijn helemaal niet minder belangrijk geworden vanwege de pandemie en de bijkomende recessie. Dat blijkt uit het recente rapport van EY. Op basis van het onderzoek onder 2.500 klanten op het gebied van vermogensbeheer in een brede selectie aan landen, blijkt dat vermogen juist doelgericht wordt geïnvesteerd en dat er verder wordt gekeken dan naar uitsluitend financieel rendement.

Om ‘ESG-doelgericht’ te zijn, moet een bedrijf concreet invulling geven aan duurzaam beleid en een bredere scope hebben dan het maken van winst alleen; gaat het om een positieve impact op maatschappij en samenleving. Op het ogenblik heeft 78% van de klanten van vermogensbeheerders duurzaamheidsdoelen.
Tot op zekere hoogte vraagt de aandacht voor het belang van duurzaamheid om een reactie van de vermogensbeheerders. EY concludeert dat meer dan de helft (54%) van de klanten van mening is dat vermogensbeheerders hun ESG-doelen begrijpen. Bij een aanzienlijk deel van de vermogensbeheerders is volgens een stevige deel van de klanten nog veel ruimte voor verbetering.

Dit zou vermogensbeheerders, die zich de laatste jaren nog niet hebben aangepast aan doelgericht beleggen, moeten wakker schudden. Zoals het nu lijkt, verwacht EY dat 35% van de klanten die duurzaamheidsdoelen er op nahouden, de komende drie jaar wil overstappen naar een andere vermogensbeheerder. EY concludeert dat vermogensbeheerders dus meer moeten doen om klanten die bewust zijn van duurzaamheid, vast te houden. Anders lopen ze de kans op aanzienlijke verliezen.
Tegelijkertijd zou een generatiekloof – ten aanzien van hun focus op duurzaamheid – de vermogensbeheerders op scherp moeten zetten. Want hoe jonger de klant, hoe kleiner de kans dat ze het gevoel hebben dat er genoeg gedaan wordt aan duurzaamheid. Terwijl een meerderheid van de ‘Babyboom-beleggers’ (57%) vindt dat er genoeg gedaan wordt aan ESG-doelen, vindt slechts 49% van de ‘Millenials’ dat ook.

EY trekt in het rapport de conclusie dat de vermogensbeheermarkt de komende drie jaar wel eens drastisch zou kunnen veranderen. De traditionele benadering van vermogensbeheer zou volgens de onderzoekers tegen 2024 mogelijk tot een leegloop van klandizie kunnen leiden.
Wereldwijd verwacht EY een potentieel verlies aan conventionele vermogensbeheerders van 16%, terwijl de ‘aangepaste’ vermogensbeheerders juist een groei van hun klantenbestand kunnen verwachten. Die groei zou kunnen oplopen naar 23%, schrijven de auteurs.  Deze groep van vermogensbeheerders zou, naar verwachting, kunnen groeien met 15%.