De Amerikaanse vermogensbeheerder VanEck verwacht dat groene waterstof een  belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie.

De meningen over waterstof lopen nogal uiteen. Sommige energie-experts zien het nut er niet van in, omdat er nogal wat energie verloren gaat bij het omzetten van stroom naar waterstof (en terug). Anderen denken dat dit een probleem is dat prima opgelost kan worden. Bovendien is een CO2-neutrale wereld zonder waterstof onmogelijk, zeggen deze waterstofbelievers.

Zoals altijd, valt er voor beide argumenten wat te zeggen. Feit is dat overheden veel investeren in waterstof. Vooral in Europa wordt groene waterstof – waarbij bijvoorbeeld wind- of zonne-energie wordt omgezet in waterstof – als een belangrijke bouwsteen gezien voor het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Maar ook in Japan, Australië en (sinds kort) de VS is er een groeiende aandacht voor waterstof.

Exponentiële groei
Dat heeft er toe geleid dat een brede consensus verwacht dat de waterstofproductie de komende decennia exponentieel zal groeien. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) gaat bijvoorbeeld uit van een groei van 0,55 miljoen ton dit jaar naar 7,9 miljoen ton in 2030. Andere onderzoeken komen bij de energiemix in 2050 uit op een waterstofaandeel van tussen de 13% en 24%.

Dat is de reden waarom de Amerikaanse vermogensbeheerder Van Eck hooggespannen verwachtingen heeft voor bedrijven actief in deze sector. Dat zijn uiteraard de waterstofproducenten en de bedrijven die het opslaan en vervoeren. Maar ook bedrijven die elektrolyse-apparatuur bouwen en brandstofcellen staan in de picture.

Kort gezegd, wordt met elektrolyse-apparaten water omgezet in waterstof (H2) en zuurstof (O), terwijl met brandstofcellen dat proces wordt omgekeerd.

Kosten moeten wel omlaag
VanEck wijst er wel op dat investeren in waterstof niet zonder risico is. Er zijn nog een aantal hordes te nemen, totdat het echt een groot succes kan worden.

Lees het volledige artikel:
https://www.iexprofs.nl/Nieuws/718709/waterstof/Groene-waterstof-is-de-olie-van-de-duurzame-energietoekomst.aspx?utm_source=intern&utm_campaign=main3_home