De rendementen tussen defensieve en offensieve beleggingsportefeuilles waren in 2021 zeer groot, blijkt uit de Vermogensbeheer Rendement index (VBR).

Vermogensbeheerders realiseerden vorig jaar gemiddeld 12,7% netto rendement voor klanten met een neutraal beleggingsprofiel. Hierin bevinden zich de meeste klanten. Bij een neutraal beleggingsprofiel wordt zowel over aandelen als vastrentende waarden, zoals obligaties, gespreid.

De verschillen met andere risicoprofielen waren groot. Beleggingsportefeuilles met een offensief profiel behaalden in 2021 een gemiddeld rendement van 23,4%. Defensieve profielen noteerden de laagste stijging: 2,8%. Een verschil van ruim 20% in vergelijking met het meest offensieve profiel.

In 2018 behaalde een neutraal profiel een gemiddeld rendement van -5,5%. In 2019 was dat 15,8%, en het wisselvallige coronajaar 2020 werd afgesloten met een plus van 3,1%.

Het gemiddelde rendement is gebaseerd op de cijfers van ruim 70 in Nederland actieve vermogensbeheerders en banken. De cijfers zijn verzameld door Vermogensbeheer.nl, die de Vermogensbeheer Rendement index jaarlijks publiceert.