Veel hedgefondsen vinden het lastig om hun traditionele focus op het realiseren van hoge, ‘alpha’ rendementen bij te stellen. Aldus een onderzoek van KPMG onder bijna 150 institutionele beleggers, hedgefondsmanagers en long-only managers in dertien landen.

Uit het onderzoek ‘’Sustainable investing: fast-forwarding its evolution’’ van KPMG blijkt dat hedgefondsen stappen zetten in verantwoord beleggen, maar niet meer dan 15 procent integreert daadwerkelijk ESG-factoren in de strategie. Een meerderheid van ruim 75 procent geeft aan in een verkennende fase te zijn.

Een aantal obstakels staat maatschappelijk verantwoord beleggen in de weg. Naast het gebrek aan ESG-expertise en een eenduidige definitie, geeft ruim 60 procent van de hedgefondsmanagers aan dat het gebrek aan kwalitatief goede en consistente data over ESG-factoren een belangrijke hindernis vormt.

In het onderzoek vindt een aantal managers dat het gebrek aan kwalitatieve gegevens een voordeel is voor hedgefondsen. In het algemeen vertrouwen deze fondsen immers op onvolkomenheden in de markt om een bovengemiddelde prestatie te behalen.

Institutionele investeerders zetten maatschappelijk verantwoordelijk beleggen steeds hoger op de agenda. Meer dan 80 procent verplicht hun managers om ESG-overwegingen mee te nemen bij hun investeringsbeslissingen.

KPMG denkt dat behalve betere data ook Europese wetgeving ervoor gaat zorgen dat groene investeringen in de nabije toekomst ook echt maatschappelijk verantwoord zijn.