Sinds 3 januari 2018 is MiFID II in werking getreden, met als doel het efficiënter en transparanter maken van de Europese markten en het vergroten van de bescherming van beleggers. Maar heeft de Europese richtlijn voor verbetering of juist voor verslechtering van de bescherming van de consument gezorgd? Hoogleraar Tom Loonen onderzoekt de effecten van MiFID II onder beleggingsadviseurs en private bankers.

Beleggingsadviseurs en private bankers wordt aan de hand van acht vragen en stellingen gevraagd om mee te doen met het onderzoek. Loonen geeft aan erg benieuwd te zijn naar de wijze waarop partijen met de implementatie van de nieuwe richtlijn omgaan, en in het bijzonder naar het verder borgen van het belang van de cliënt.

Loonen werd in 2014 aangesteld als hoogleraar aan de VU, aan de post-graduate opleiding Investment Management School of Business & Economics. Naast hoogleraar is hij ook actief als directeur private banking bij InsingerGilissen.

U kunt via deze link aan het onderzoek deelnemen.