Algoritmes hebben Post Vermogensbeheer in maart behoed voor grote verliezen in de portefeuille. De vermogensbeheerder belegt sinds drie jaar volledig via algoritmes, volgend op de fusie met Invest4you in 2015. De twee modellen die eens per maand aanpassingen genereren, hebben een rendement van -5 procent gehaald sinds begin 2020. Het algoritme dat dit op dagbasis doet, staat op -12 procent. Aan het woord is Lambert Vervoort.

Post Vermogensbeheer drukt iedere tweede handelsdag van de maand op de knop, waarop de modellen ‘vertellen’ welke actie de vermogensbeheerder moet ondernemen. Het ene model doet dat voor Europese aandelen, het andere model voor beleggingen gespreid over zeven verschillende indices.

Begin januari adviseerden modellen aan de vermogensbeheerder om aan de zijlijn te blijven staan en volledig liquide te zijn. In februari adviseerde één van de modellen nog altijd volledig liquide te zijn, terwijl het andere juist aanraadde om volledig belegd te zijn. Op 3 maart bleef het advies vanuit het eerste model op liquide staan, en raadde het tweede model aan om snel en stevig af te bouwen: 10 procent belegd, 90 procent liquide.

De twee maandmodellen hebben goed uitgepakt voor Post Vermogensbeheer. Het derde algoritme dat de vermogensbeheerder onlangs aan haar aanbod heeft toegevoegd voor klanten die een offensiever model wensen, heeft de storm van afgelopen weken minder goed doorstaan. Dit algoritme geeft advies op dagbasis en staat sinds begin dit jaar op een rendement van -12 procent.

 

Over twee weken wordt duidelijk wat de maandmodellen adviseren over april. Vervoort verwacht dat de modellen de vermogensbeheerder aan de zijlijn houdt, gezien de huidige onrustige markten.