Een recent onderzoek naar de beleggingskosten van verschillende vormen van vermogensopbouw laat zien dat kleine beleggers duurder uit zijn.  Aldus een onderzoek van Deal Consultancy en AF Advisors waarover het FD berichtte. De onderzoekers bekeken het aanbod van 70 aanbieders van belegginsgdiensten met in totaal 1900 miljard euro aan belegd vermogen van 10 miljoen Nederlanders. 

Nederlanders betalen bij elkaar circa 13 miljard euro aan beleggingskosten, zo blijkt inclusief pensioenbeleggingen. Opvallend: de tarieven die vermogensbeheerders berekenen liggen ver uit elkaar. Dat is een opvallend feit aangezien veel zzp-ers en werknemers van bedrijven zonder pensioenregeling zijn aangewezen op alternatieve manieren van pensioenopbouw.  Deze groep is dus duurder uit. Ook zijn  er meer partijen die een pensioenregeling aanbieden in de derde pijler; daar waar aanvullend pensioen kan worden opgebouwd. Hier vinden we namen zoals Brand New Day, ZZP Pensioen en Bright Pensioen.

Gemiddeld betaalt iemand die pensioengeld belegt bij de werkgever 0,48 procent van het belegd vermogen per jaar voor de collectieve regeling en een paar basispunten minder voor de individuele regeling. Het aanvullend pensioensparen kost gemiddelde 0,67 procent. Dit is gerekend met een bedrag van een ton. Wie bijvoorbeeld 10.000 euro inlegt, betaalt voor de aanvullende pensioenregeling gemiddeld het dubbele, namelijk 1,21 procent. Wie bij de duurste zelfbeleggingsdienst eenmalig 10.000 euro inlegt en dat 20 jaar laat staan heeft 7200 euro minder rendement dan bij de goedkoopste aanbieder.