Met ingang van 1 april a.s. eindigt de huidige periode voor het kunnen afleggen van een PE-examen. Om de geldigheid van een Wft-diploma te behouden voor een specifieke beroepskwalificatie moet je vóór deze datum het betreffende PE-examen hebben behaald.  

Het niet tijdig slagen voor een specifiek PE-examen heeft tot gevolg dat je adviesbevoegdheid per 1 april vervalt voor de betreffende beroepskwalificatie. 

Eerder dit jaar informeerden de brancheorganisaties Adfiz, CFD en OvFD bij het CDFD geïnformeerd naar de haalbaarheid van deze deadline. De zorg leefde dat er door de recente lockdown onvoldoende capaciteit voor de PE-examinering zou zijn.  

Het CDFD heeft laten weten dat er bij exameninstituten voldoende capaciteit is voor extra veel examenboekingen. Mocht het nodig zijn dan is ook opschaling nog mogelijk. Een verlenging van de PE-periode vanwege perioden van lockdowns acht het CDFD niet nodig.