IBS Fund Management heeft een vergunning gekregen voor het managen van alternatieve fondsen. Met deze AIFMD-vergunning wil IBS hun aanbod in open en closed end fondsen uitbreiden en groeien met hun open-end smallcapfonds Silvercross.

Het heeft IBS twee jaar geduurd om de AIFMD-vergunning rond te krijgen. Een van de redenen dat het zo’n complex proces is geworden is de combinatie van de bedrijfsstructuur en het aanbod. Omdat IBS daar uniek in is betekende dit voor de AFM er veel gesprekken tussen beide partijen hebben plaats moeten vinden. Tijdens het proces is IBS bijgestaan door een accountantsorganisatie, advocatenkantoor en notaris en is de eigen legal & compliance afdeling druk geweest met de vergunningsaanvraag.

Ook heeft IBS een herstructurering van de organisatie doorgevoerd. Het gecombineerde aanbod van open-end en closed-end funds en dienstverleningen voor particulieren, professionele beleggers en bedrijven hebben ertoe geleid dat vermogensbeheer, corporate finance en fund management nu zelfstandige divisies zijn.