Vanaf 26 juni 2021 wordt de Investment Firm Regulation & Directive (IFR & IFD) van kracht. Dit is het startschot van een nieuw Europees prudentieel regime voor beleggingenondernemingen. Deze eisen vervangen voor de meeste beleggingsondernemingen de CRR & CRV IV en moeten ervoor gaan zorgen dat beleggingsondernemingen onverwachte verliezen beter kunnen opvangen. De Nederlandse wetgever wil verder gaan dan waar de IFR & IFD-regelgeving in voorziet. 

Uit de consultatie van deze zomer en het bijbehorende consultatieverslag van oktober, blijkt dat de Nederlandse wetgever ook beheerders van UCITS’s en AIF’s die beleggingsdiensten verlenen onder de reikwijdte van de nieuwe regelgeving beoogt te brengen. Dit in tegenstelling tot beheerders in andere lidstaten, zoals Luxemburg en Ierland.

Wat verandert er voor uw onderneming?
Momenteel dienen zowel banken als beleggingsondernemingen te voldoen aan de prudentiële vereisten die zijn beschreven in het CRR en CRD IV. Dit prudentiële regime is in hoofdzaak gebaseerd op de standaarden vastgesteld door het Bazels Comité voor Bankentoezicht. Deze standaarden richten zich met name op de gangbare risico’s voor banken en zijn niet gericht op de activiteiten van een beleggingsonderneming. Met de invoering van de IFR en IFD wordt een meer risicosensitief en proportioneel regime geïntroduceerd. De kapitaal- en liquiditeitsvereisten zullen onder het nieuwe regime op een andere manier worden berekend en zullen per onderneming aanzienlijk verschillen. De bepalingen met betrekking tot governance en beloning wijzigingen amper door de invoering van de IFR/IFD.

Welke typen ondernemingen onderscheidt IFR?
Het CRR en CRD voorzien al in een onderscheid tussen beleggingsondernemingen. De mate waarin een beleggingsonderneming zich dient te houden aan de eisen uit het CRR/CRD IV wordt bepaald door de beleggingsdiensten en -activiteiten die de onderneming verleent of verricht.

De IFR en IFD voorzien in een nieuwe categorie-indeling voor beleggingsondernemingen, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen ‘systeemrelevante’ en ‘niet-systeemrelevante’ beleggingsondernemingen.

Lees het volledige artikel van Charco en Dique:
Bron: https://charcoendique.nl/nieuws/ifr-ifd-nieuw-prudentieel-regime-beleggingsondernemingen/