Wereldwijd maken politici en economen zich in toenemende mate zorgen over inflatie. Vooral de aantasting van de koopkracht die hiervan het gevolg is, baart zorgen. Deutsche Bank plaatst deze hele discussie met een grafiek in een interessant historisch perspectief.

Het is een schrale troost, maar wees dankbaar dat we niet honderden jaren geleden leefden, aldus Deutsche Bank. Toen waren decennialange periodes van dalende reële lonen de normaalste zaak van de wereld. In het VK duurde het zelfs tot het einde van de 19e eeuw voordat lonen structureel boven hun vorige piek in de late 15e eeuw uitstegen.

De grote verandering was natuurlijk de Industriële Revolutie die enorme technologische vooruitgang aanwakkerde. Dit leidde tot grote productiviteitsstijgingen, die hand in hand gingen met de reële loongroei.

Veel mensen maken zich tegenwoordig zorgen over robots die hun banen overnemen, maar misschien moeten we ons meer zorgen maken over het tegenovergestelde probleem. Als de technologische vooruitgang stokt, en daarmee ook de productiviteitsverhoging, lijken we in de toekomst misschien meer op onze voorouders in de Middeleeuwen dan we zouden willen.