De PE-examens zijn gewijzigd aan de hand van de ‘Wtf ontwikkelingen 2020’. De wijzigingen zijn per 1 april 2020 van toepassing.

In oktober heeft het ministerie de branche de kans gegeven om mee te praten over de 140 nieuwe ontwikkelingen die getoetst moeten worden in de nieuwe PE-examens. De hoofdonderwerpen die hieruit zijn gekomen zijn privacyregels, asbestdaken en Brexit.