Waar staat Azië in een nieuwe wereld waarin sterker de nadruk wordt gelegd op ‘social’? Flora Wang, director in het sustainable investing team van Fidelity, en analisten Minlin Lee en Nan Sheng van Fidelity bespreken hoe duurzaamheidsfactoren opschuiven op de agenda van bedrijven in Azië. Zij schetsen hoe Fidelity het engagement aangaat met bedrijven teneinde de werkwijze en beleggingsresultaten te verbeteren.

Belangrijkste punten

  • Een effectieve ESG-analyse in Azië is geen ‘tick-the-box’-exercitie en moet afgemeten worden aan de praktijk in plaats van aan de informatievoorziening (disclosure). Corporate governance vereist een analyse die verder gaat dan alleen de bestuurskamer.
  • Een diepgaand inzicht in de complexiteit van individuele ondernemingen, in combinatie met het engagement van bedrijven en stakeholders, zijn belangrijke manieren om ESG-risico’s te mitigeren en positieve veranderingen teweeg te brengen.
  • Aziatische bedrijven worden zich bewust van het belang van ESG en maken hun beleid op dit terrein bekend en laten zien hoe dit hun bedrijfskosten kan verlagen. Dit is een groeiend gebied dat beleggers nauwlettend in de gaten moeten houden.

Waarom wordt vaak verondersteld dat Azië minder ver is met ESG dan meer ontwikkelde markten?

Een gemeenschappelijk thema voor bedrijven in opkomende Aziatische landen is het gebrek aan disclosure, wat vaak leidt tot lage ESG-ratings. Aangezien disclosure over het algemeen niet verplicht is, zijn veel bedrijven terughoudend om verder te gaan dan wat de toezichthouders eisen. Dit betekent echter niet dat ze geen passend beleid hebben, toch onderstreept dit dat het belangrijk is om een holistische benadering te hanteren die gericht is op engagement om de leidende bedrijven in ESG te identificeren. Het inschatten van ESG-risico’s kan niet worden afgedaan met ‘tick-the-box’-exercitie in Azië.

Governance is vaak een belangrijk issue, want in tegenstelling tot elders in de wereld, zijn veel bedrijven in handen van de staat of hebben ze een geconcentreerde eigendomsstructuur. Daarom is het belangrijk om de kwaliteit van het managementteam en de integriteit van de controlerende aandeelhouders onder de loep te nemen. Om dit te doen, analyseren we het trackrecord van de onderneming op het gebied van kapitaalallocatie en transacties met andere partijen nauwlettend. Lag de focus op het verhogen van het rendement aan aandeelhouders of het opbouwen van een kaspositie en M&A voor het uitbouwen van het imperium? Ook de structuur van de organisatie (is die onnodig gecompliceerd?) en de rechten van de aandeelhouders (zijn de belangen van de minderheidsaandeelhouders beschermd?) komen aan de orde.

 

Bekijk de webcast en lees het volledige artikel:

https://www.fidelity.nl/artikels/webcasts/2020-10-08-inside-asia-establishing-more-sustainable-asian-investment-1602169361922