Per 30 juni is de naam InsingerGilissen Bankiers NV formeel opgegaan in moederbedrijf Quintet Private S.A., dat het Europese hoofdkantoor in Luxemburg heeft. Daarmee verdwijnt de naam als zelfstandige bank in Nederland en gaat het verder onder de naam Quintet Europe. Dit nieuws betekent dat InsingerGilissen NV in Nederland zijn bankvergunning ingeleverd heeft.

Het merk InsingerGilissen blijft in Nederland bestaan en zal vanuit dezelfde locatie opereren. Hetzelfde management staat aan het roer en ook het IT-platform blijf ongewijzigd. De liquiditeiten en effecten blijven in Nederland geboekt. Zaken als rekeningnummers veranderen niet. InsingerGilissen en Quintet vallen nu en straks onder het toezicht van de ECB. Het Luxemburgse depositogarantiestelsel en beleggerscompensatiestelsel worden van kracht. Gelden en effecten behouden daarmee een gelijkwaardige bescherming.

Het is de bedoeling dat de verandering in 2021 plaatsvindt, afhankelijk van goedkeuring van toezichthouders en afstemming met relevante stakeholders.

Insinger Gilissen NV is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen Theodoor Gilissen Bankiers en Insinger de Beaufort. Gilissen Bankiers was onderdeel van KBL European Private Bankers dat begin 2020 de naam wijzigde in Quintet Private Bank. De overkoepelende strategie van Quintet Private Bank is en blijft in handen van het Authorized Management Committee onder leiding van de CEO van Quintet, Jakob Stott.