‘Het voorbeeld van het strategische partnership tussen Rabobank en BlackRock, gaan we nog veel meer zien. De institutionalisering van de wholesale markt zal verder doorzetten. We verwachten een dergelijke golf vooral bij Europese banken.’ Dit zegt Linso Pals, hoofd EMEA Institutional Business bij JP Morgan Asset Management.

De stap van Rabobank om BlackRock aan te stellen als strategisch partner voor de ontwikkeling van beleggingsmandaten was volgens Pals groot nieuws, zowel in Nederland als daarbuiten.

Hoewel Pals de groei van dergelijke samenwerkingsverbanden vooral verwacht bij Europese banken, is er ook buiten Europa interesse voor deze partnerships. Het is niet de enige groeimarkt die het hoofd institutional business ziet. De afgelopen jaren hebben zij een aanzienlijke toename gezien van het aandeel van verzekeraars in de Nederlandse en Belgische institutionele markt. Volgens Pals is dit een ontwikkeling die ook nauw samenhangt met de historisch lage rente.

Wereldwijd opererende consultants spelen in continentaal Europa een kleine rol, die bovendien ook echt is veranderd door de jaren heen. Waar consultants meer de kant op gaan van asset managers, ziet Pals dat ook andersom. Asset managers moeten volgens hem ook meer optreden als consultant.