Waar ligt de grens tussen informeren en adviseren in de zin van de Wet financieel toezicht (Wft)? In december publiceerde de AFM hier een Interpretatie over. Toch blijft er nog een groot grijs gebied, betoogt Ronald Jansen van adviesbureau Ortec in FondsNieuws. 

Volgens de AFM is er sprake van advies wanneer wordt voldaan aan de volgende criteria: 

  • Er moet sprake zijn van een aanbeveling 
  • De aanbeveling die gedaan wordt gegeven op basis van de persoonlijke situatie 
  • Het betreft een nieuw af te sluiten financieel product 
  • De aanbeveling is niet gedaan aan het publiek 
  • De aanbeveling richt zich tot een (potentiële) klant. 

Er is sprake van informeren, als niet aan alle criteria wordt voldaan. 

Maar dan nog is er een groot grijs gebied waar het de zorgplicht aangaat, aldus Jansen. Daar heeft de AFM wel richtlijnen voor gemaakt, maar die pakken verschillend uit voor banken, verzekeraars, pensioenuitvoerders en financieel adviseurs. Daardoor is er volgens Jansen “koudwatervrees” ontstaan in de sector waar het gaat om het informeren van klanten over hun persoonlijke financiële situatie. “Men was bang dat dit zou worden gezien als advies”.  

Vervolgens besloten financiële partijen zich dan maar te richten op ‘execution only’, maar ook daar is weer spanning ontstaan waar het gaan om de begeleiding van klanten tijdens de levenscyclus van een ‘execution only’ product. Jansen pleit in FondsNieuws voor een gelijk speelveld voor alle financiële dienstverleners. Dan “zal het minder gaan over de definitie van advies en meer over de blijvende invulling van zorgplicht.” 

Lees het hele artikel in FondsNieuws hier. 

De Interpretatie informeren en adviseren van de AFM kunt u hier downloaden.