Jos Heuvelman (AFM) is benoemd tot voorzitter van het vaste comité voor toezichtconvergentie van de ESMA en van het Senior Supervisors Forum. De comités geven aanbevelingen voor de verdere afstemming van het toezicht door nationale toezichthouders. Heuvelman maakt hier als bestuurslid van de AFM ook deel vanuit. De benoeming is voor iets meer dan twee jaar en loopt af in februari 2023.

Jos Heuvelman trad op 1 september 2018 toe tot het bestuur van de AFM. Binnen het bestuur is hij verantwoordelijk voor het toezicht op de retailmarkt (waaronder lenen, sparen, beleggen, verzekeren en pensioenen). Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het AFM- toezicht op asset management, retail en institutioneel.