Kempen Capital Management (Kempen) heeft het Net Zero Asset Managers-initiatief ondertekend, evenals andere assetmanagers. Het Net Zero Asset Managers-initiatief is afkomstig van een groep internationale vermogensbeheerders die zich inzetten om tegen 2050 een ‘netto nul uitstoot’ van broeikasgassen te realiseren in hun portefeuilles. Hierbij wordt gekozen voor investeringen die zijn afgestemd op een ‘netto nul emissie’ tegen 2050 of eerder.

Het ondertekenen van dit initiatief volgt op het door Kempen aangescherpte klimaatbeleid in november dit jaar. In dit nieuwe klimaatbeleid committeert Kempen zich aan doelstellingen op de korte, middellange en lange termijn om tegen 2050 een ‘netto nul’- investeerder te zijn.  Kortetermijndoelstellingen zijn onder andere meer investeren in groene obligaties, een scherpere focus op actief beheer van klimaatverplichtingen en ruimere uitsluitingen van steenkool en teerzand.

Als onderdeel van het initiatief hebben de ondertekenaars zich ertoe verbonden om samen met hun klanten te werken aan doelstellingen voor het koolstofarm maken van de economie, in overeenstemming met de ambitie om tegen 2050 of eerder een ‘netto nul’-emissie te bereiken voor het totale beheerde vermogen. Om het langere termijndoel te realiseren, worden er tussentijdse doelstellingen geformuleerd die iedere vijf jaar worden herzien.

Bron:
https://www.kempen.com/nl/news-and-knowledge/persberichten-2020/kempen-signs-net-zero-asset-managers-commitment