Kempen Capital Management heeft deze week haar Jaarverslag Betrokken en Duurzaam Beleggen gepubliceerd. Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten die Kempen in 2021 heeft ondernomen op het gebied van duurzaam beleggen. 

Alle portefeuilles waarover Kempen rechtstreekse zeggenschap heeft, worden beheerd met een tweeledige doelstelling: naast de traditionele risico-rendementdoelstellingen streeft Kempen naar een vermindering van de CO2-voetafdruk van de portefeuille met 7% per jaar tot en met 2030. 

Volgens het jaarverslag is de CO2-intensiteit van de vermogensbeheerportefeuilles van Kempen in 2021 inderdaad afgenomen.  

Daarnaast ging Kempen vorig jaar met 132 ondernemingen rechtstreeks in gesprek over milieu-, maatschappelijke en governancekwesties. Van de engagementtrajecten die werden gevoerd door de portefeuillebeheerders en het duurzaamheidsteam van Kempen waren er 90 gericht op verandering. Daarnaast heeft Kempen met nog eens 204 ondernemingen een engagement gevoerd samen met andere beleggers. 

Lars Dijkstra, Chief Sustainability Officer, zegt: “Kempen blijft zich actief inzetten voor het doorvoeren van veranderingen die zijn gericht op duurzaamheid. We zijn van mening dat we ons binnen de markt onderscheiden als onafhankelijke vermogensbeheerder doordat onze bedrijfsvoering is gebaseerd op duurzaamheid en onze ambities, acties en verantwoording nauw met elkaar verbonden zijn.”

Het volledige Jaarverslag Betrokken en Duurzaam Beleggen is hier te lezen.