Uit het Kifid-jaarverslag over 2019 blijkt dat er 3.412 klachten inhoudelijk zijn behandeld door Kifid, het financiële klachteninstituut. Dit zijn er 500 meer dan de 2.922 in 2018. Meer dan de helft van de klachten is via bemiddeling of schikking opgelost. Met de inzet van extra medewerkers is deze inhaalslag gemaakt.

Meer dan de helft van deze klachten (1.973) is opgelost door bemiddeling of schikking, waarvan 48 procent van de klachten verzekeraars betrof. Banken en andere financiële tussenpersonen waren betrokken bij resp. 27 procent en 24 procent van het totaal aantal bemiddelingen en schikkingen.

Het aantal mensen dat een klacht indiende bij Kifid nam toe. Na indiening van een klacht bleken er meer dan 2.100 klachten niet behandelbaar te zijn, omdat deze niet aan de voorwaarden voldeden voor een behandeling door Kifid. In 2019 dienden ruim 900 mensen namelijk een klacht in zonder deze eerst voorgelegd te hebben aan hun bank, verzekeraar of financiële tussenpersoon. Kifid focust zich daarom op duidelijke communicatie over de voorwaarden bij het indienen van een klacht door onder meer de sneltest op de eigen website te stimuleren.

Positief rapportcijfer

Uit een klanttevredenheidsonderzoek bleek dat consumenten het financiële klachteninstituut een gemiddeld rapportcijfer van een 7 gaven in 2019. In drie op de vier klachtzaken gaven consumenten het Kifid een waardering van een 6 of hoger. Meer dan zes van de tien van de consumenten gaf een waardering van een 8 of hoger.