Kifid heeft in het eerste halfjaar van 2021 99 beleggingsverzekeringsklachten afgerond. Voor een op drie van deze klachten is door bemiddeling een oplossing gevonden. Dit tot tevredenheid van zowel de consument als de verzekeraar. Daarbij zijn partijen in enkele zaken er samen uitgekomen. In 45 klachtzaken heeft de Geschillencommissie uitspraak gedaan.

Het afgelopen halfjaar ontving Kifid van 26 consumenten een nieuwe klacht over hun beleggingsverzekering. Dit maakt dat het in totaal nog iets meer dan 500 van dit soort klachten in behandeling heeft.

Verder lezen: