Als consumenten een pensioenproduct met variabele uitkering kunnen afsluiten zonder advies in te winnen, dan rust op de pensioenuitvoerder een zwaarwegende informatieplicht, blijkt uit twee uitspraken van klachten-instituut Kifid. Een pensioenverzekeraar moet consumenten zodanig informeren dat zij zelfstandig in staat zijn om het product te begrijpen.  

Twee consumenten dienden, onafhankelijk van elkaar, een klacht in over het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen, een variabele pensioenuitkering. Zij waren onaangenaam verrast over hun pensioenuitkering in 2020. 

De twee consumenten hebben het pensioenproduct ooit afgesloten zonder advies in te winnen, dus feitelijk op basis van ‘execution only’. Aegon heeft in dergelijke gevallen een zwaarwegende zorgplicht, vanwege de maatschappelijke functie van een pensioenuitvoerder, aldus de Geschillencommissie. Dit beleggingspensioen is een complex product waarbij de consument verschillende risico’s op zich neemt, die gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de pensioenuitkering.  

In zo’n geval moet een verzekeraar consumenten zodanig informeren dat zij zelfstandig het pensioenproduct kunnen begrijpen en de gevolgen hiervan voor de lange termijn kunnen overzien. Daarin in Aegon tekortgeschoten, oordeelde de Geschillencommissie.  

De volledige uitspraken van de Geschillencommissie zijn hier en hier te downloaden.