Het aantal klachten over beleggingsverzekeringen bij Kifid neemt gestaag af. In 2021 hebben ruim 100 consumenten duidelijkheid gekregen over hun beleggingsverzekeringsklacht. Voor 40 klachten is door bemiddeling een oplossing gevonden. De Geschillencommissie heeft in 67 klachtzaken een uitspraak gedaan. Het aantal nieuwe klachten over een beleggingsverzekering is in 2021 gehalveerd naar 44. 

Eveline Ruinaard, voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid, zegt hierover: “We zien de instroom van nieuwe klachten over beleggingsverzekeringen afnemen. In 2022 gaan we voortvarend verder met het afronden van de resterende klachten. Daarvoor geldt nog steeds: bemiddelen waar dat kan en uitspraak indien nodig. Soms kan een zitting ertoe leiden dat partijen alsnog samen een oplossing vinden. Ook dat helpt, want er samen uitkomen geeft sneller duidelijkheid.” 

Op https://www.kifid.nl/beleggingsverzekeringen is de stand van zaken rond de klachtbehandeling van beleggingsverzekeringen te volgen.