EXCLUSIEF. Vijftien onafhankelijke vermogensbeheerders hebben zelf een bewaarinstelling opgericht: Knox. Met dit nieuwe coöperatieve platform kunnen vermogensbeheerders bankonafhankelijk opereren en samenwerken op het gebied van administratie en het verwerken van effectenbeheer. Fund Seminar sprak in een exclusief duo-interview met Pieter Aartsen, algemeen directeur van Knox, en met Wilfred van Roosmalen van fintech Blanco dat de technologie levert. De tijd was echt rijp voor Knox.”

 

 

Waarom was de tijd rijp voor Knox?
Pieter: “Het is algemeen bekend dat voor vermogensbeheerders de kosten voor administratie, beheer en toezicht sterk oplopen. Daarmee komt hun bedrijfsvoering en zelfs hun continuïteit onder druk te staan. Met Knox bieden we vermogensbeheerders de mogelijkheid om zelfstandig te blijven en samen te werken op het gebied van bijvoorbeeld administratie en het verwerken van effectenbeheer. Zij hebben ook de mogelijkheid om samen innovatieve software in te kopen zodat ze beter aan wet- en regelgeving kunnen voldoen.”

Wat was de aanleiding voor deze stap?
Pieter: “Je ziet dat het aanbod van depotbanken verschraalt. Het is zelfs onzeker of hun dienstverlening wel op peil blijft. Dankzij Knox zijn de deelnemende vermogensbeheerders niet langer afhankelijk van banken die tegelijkertijd hun concurrent zijn. Knox kan zelf geschikte bankpartners selecteren. En doordat via Knox de dienstverlening gezamenlijk wordt ingekocht, creëren we inkoopvoordeel voor onze leden. Knox stelt vermogensbeheerders in staat om 100% onafhankelijk te opereren en dat is goed voor iedereen; zeker ook voor de cliënten van de vermogensbeheerder!”

Waarom hebben jullie gekozen voor de coöperatieve vorm?
Pieter: “Knox garandeert continuïteit en heeft geen winstoogmerk. Alles wat wij inkopen gaat één op één naar de klant. Banken kunnen bewust niet deelnemen aan de coöperatie. We werken samen met banken, maar Knox is echt puur voor zelfstandige vermogensbeheerders. Samen staan zij sterk!”

Waarom heeft Knox gekozen voor de software van Blanco?
Wilfred: “Knox draait volledig op het Blanco Bancaire Platform. Dit maakt vermogensbeheer min­der com­plex, effi­ci­ën­ter en ver­laagt daar­mee de kos­ten, ter­wijl de ver­mo­gens­be­heer­der nog steeds dege­ne is die het klant­con­tact ver­zorgt en de beleg­gings­be­slis­sin­gen neemt. Bij Blan­co en bij Knox geloven we namelijk hei­lig in het feit dat finan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning niet zon­der men­se­lijk ver­trou­wen en empathie kan.”

Knox heeft de toezegging van vijftien vermogensbeheerders. Aartsen verwacht circa vijfentwintig leden te hebben tegen de tijd dat Knox de vergunning van AFM binnenheeft. Website: www.joinknox.com