Mensen gaan door verschillende rouwfases heen wanneer zij te maken krijgen met verlies. Datzelfde beeld zien we ook bij marktcrises, zegt Yoram Lustig, Head of Multi-Asset Solutions bij T. Rowe Price. Volgens zijn zeggen bevinden we ons nu in de fase ‘depressie’ waarbij er grote onzekerheid is over de nabije toekomst en over de vraag of de bodem van de markt al bereikt is.

Ontkenning, woede, onderhandelen, depressie en uiteindelijk acceptatie of aanvaarding. Dat zijn de vijf verschillende fases van het Kübler-Ross-model dat de fasering van rouw beschrijft. Lange tijd heeft de markt in een staat van ontkenning geleefd, zegt Yoram Lustig. “We thought the coronavirus was nothing more than flu with more aggressive PR.” Aldus het artikel ‘The Five Stages of a Market Crisis’ (zie Verder lezen).

Al in februari kon via de rekenmethode van de Federal Reserve van New York de kans op een recessie in de Verenigde Staten op 30% bepaald worden. Yoram Lustig: “Dat lijkt niet hoog, maar de laatste twee keer dat dit niveau werd bereikt, was dat aan de vooravond van de recessies in 2000 en 2008.” De obligatiemarkt kon de pandemie niet voorspellen, maar gaf wel signalen dat er iets slechts ging gebeuren. Opvallend was dat de westerse wereld lange tijd laconiek bleef, terwijl het coronavirus in China al serieuze vormen had aangenomen. “Pas toen we met eigen ogen zagen hoe ernstig het virus was, konden we het niet meer ontkennen.”

Wanneer het vertrouwen verdwijnt, ontstaat er paniek en willen beleggers zo snel mogelijk af van hun aandelen of kiezen zij voor meer defensieve beleggingen. De liquiditeit verdampt en de situatie verergert, met als gevolg heftige marktbewegingen. Yoram Lustig: “Deze fase ligt nu achter ons.”

Na de woede of de paniek volgt de onderhandelingsfase waarin twee betekenissen zijn te onderscheiden, aldus Lustig. “De eerste is om de crisis te willen aanpakken. Centrale banken reageerden met draconische monetaire maatregelen en regeringen presenteerden grootschalige ondersteuningspakketten, maar vooral met ingrijpende lockdowns en reisverboden.”

“De tweede betekenis kwam in de vorm van koopjesjagers op de beurzen. Maar hadden de markten op 23 maart echt hun dieptepunt bereikt of was het daaropvolgende herstel een stuiptrekking binnen een bearmarkt? In eerdere bearmarkten veerden de markten na de eerste daling meestal weer op om vervolgens nieuwe bodems te testen.” Het is nog onduidelijk of we nog in de onderhandelingsfase zitten of niet meer. Wellicht is er sprake van een ‘W-vormige onderhandelingsfase’ waar we nu middenin zitten, stelt Lustig.

Of zitten we wellicht al in de depressiefase? Deze fase wordt gekenmerkt door grote onzekerheid waarin het moeilijk is voor aandelenmarkten om een stevige bodem te vinden. In deze fase prijzen de markten het einde van de crisis in en kan het herstel beginnen. Dat wil niet per se zeggen dat de crisis al ten einde is, maar de indicatoren moeten wel wijzen op het einde ervan. Lustig stelt dat de beurs uiteindelijk een machine is die scenario’s verdisconteert. “Als de infectiecijfers dalen en het einde van social distancing in zicht is, zullen de markten gaan stijgen, zoals ze na elke crisis doen.” Pas dan zal er sprake zijn van aanvaarding of acceptatie.

Bent u geïnteresseerd in de visie van Yoram Lustig?

Bezoek dan het T. Rowe Price webinar op 16 juni: [link]

Verder lezen:

https://www.troweprice.com/institutional/nl/en/insights/articles/2020/q2/five-stages-market-crisis.html

Bron:

www.beursduivel.be