De VN streeft ernaar om mensenrechten een grotere rol te geven in de ESG-criteria van duurzame beleggers. De wereldorganisatie wil dat mensenrechten en goede arbeidsomstandigheden prominenter aanwezig zijn in de ESG-criteria voor milieuvriendelijk en sociaal verantwoord beleggen.

Volgens Fiona Reynolds, CEO van de UN PRI, hebben inmiddels 3000 fondsbeheerders met een beheerd vermogen van 100 biljoen dollar de richtlijnen ondertekend. Zij denkt dat dit een belangrijke stok achter de deur zal zijn voor bedrijven. Gene enkel bedrijf wil immers bij vermogensbeheerders te boek staan als schender van mensenrechten.

Bij PRI gaat het erom dat  iedereen recht heeft op gezondheidszorg, een behoorlijke levensstandaard, vrijheid van meningsuiting, het recht op privacy, een eerlijk loon en het recht om een vakbond op te richten.

De eerstkomende jaren is de ondertekening van de PRI-richtlijnen nog vrijblijvend. Vanaf 2023 is het de bedoeling dat er strenger wordt gecontroleerd op de naleving.

Het beleggen volgens ESG-criteria heeft de laatste jaren een vlucht genomen bij beleggingsfondsen en ETF’s. Maar de nadruk lag meer op de E van environmental terwijl de sociale component – de S – wat onderbelicht bleef. Volgens het blad Barron’s verwachten analisten dat dit initiatief van de VN daar verandering in kan brengen. Het effect zal wel groter zijn in Europa dan de VS, waar het streven naar een hoog rendement een grotere rol speelt dan de achterliggende ethiek.

 

Bron:

https://www.iexprofs.nl/Nieuws/508407/Barrons/Grotere-rol-voor-mensenrechten-in-ESG.aspx?utm_source=intern&utm_campaign=main3_home