Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft voldoende financiële buffers om te beleggen in plaats van te sparen, terwijl zij dat niet doen, schrijft de AFM. Daar staat tegenover dat ruim 1 op de 10 beleggende Nederlanders te weinig spaargeld achter de hand houdt voor tegenvallers.  

Het aantal beleggende Nederlanders steeg in de afgelopen jaren tot bijna een kwart van de huishoudens. Dit is vergelijkbaar met het Europese gemiddelde, al ligt de hoogte van het belegd vermogen in Nederland lager. Een verklaring hiervoor is dat Nederlanders al vermogen opbouwen door middel van hun pensioen. 

Van de ruim vijf miljoen niet-beleggende huishoudens hadden er 3,1 miljoen na aftrek van een veilige buffer voor financiële tegenslagen ongeveer € 20.000 beschikbaar om te beleggen terwijl ze dat nu nog niet doen. 

Als die consumenten dat geld in een passief indexfonds hadden belegd, hadden zij daar meer rendement mee kunnen halen dan met sparen, stelt de toezichthouder, die wel nog aanstipt dat beleggen gepaard gaat met risico’s. “De beslissing om te beleggen is daarom altijd een persoonlijke beslissing.”