Het assetmanagementlandschap verdeelt zich in een beperkt aantal grote partijen aan de ene kant, en specialistische nichepartijen aan de andere, maar het middensegment staat onder druk, schrijft de AFM in haar rapport Trendzicht 2022. 

Consolidatie “vermindert (…) het aantal partijen in de markt. In dat opzicht wordt de keuzemogelijkheid van de consument beperkt,” aldus de AFM.  

Uitdaging 

De consolidatie wordt volgens de AFM ingegeven door schaalvergroting en margedruk, de groei van passief beleggen, toenemende wet- en regelgeving en uitbestedingsvraagstukken. “Deze veranderingen tezamen creëren de noodzaak voor individuele assetmanagementpartijen om zich strategisch te herpositioneren en zo hun continuïteit te waarborgen. Stoppen, schaalvergroting (kostenconcurrentie of overname) en specialisatie zijn de voornaamste strategische opties. Vooral voor de kleinere assetmanagementpartijen vormt het een uitdaging dit voortvarend op te pakken. Dit kan het beheer van assets conform verwachtingen van beleggers onder druk zetten. Het herpositioneren uit zich onder meer in een trend tot consolidatie.” 

Uitbesteding 

Ook wijst de AFM op het risico van uitbesteding. Vermogensbeheerders hebben niet alleen (beleggings)administratie en IT uitbesteed, maar in toenemende mate ook vergunningsplichtige activiteiten zoals portefeuille- en vermogensbeheer. “Uitbesteding kan ertoe leiden dat de beheerste en integere bedrijfsvoering minder goed geborgd is, omdat de keten langer wordt en afhankelijkheden toenemen. Daarbij neemt de kennis over de [uitbestede]processen in de eigen organisatie af,” schrijft de toezichthouder. 

Het gehele rapport Trendzicht 2022 is te downloaden op de site van de AFM. De Risicokaart Assetmanagement vindt u vanaf p. 49.