NN Investment Partners (NN IP) ziet dit jaar goede kansen voor obligaties van frontiermarkten. Dankzij de groei van ontwikkelingsinitiatieven, zoals het Chinese ‘One Belt, One Road’, hebben frontiermarkten toegang tot nieuwe financieringsbronnen voor infrastructuur. Daarmee zijn ze klaar voor een sterke groei. Bovendien voert meer dan veertig procent van de frontiermarkten fiscale en structurele hervormingen door met de hulp van het IMF. Dit brengt het toch al kleine risico op een faillissement van een overheid verder omlaag. De positieve ontwikkelingen als gevolg van deze hervormingen zullen waarschijnlijk blijvend zijn. Gezien de vele positieve factoren voor deze diverse beleggingscategorie vindt NN IP het een goed moment om meer in obligaties van frontiermarkten te gaan beleggen.

In oktober voorspelde het IMF een toename van het begrotingstekort in Zambia in de komende vijf jaar. De Zambiaanse autoriteiten werken echter aan begrotingsconsolidatie, om de overheidsfinanciën te stabiliseren en zo het vertrouwen van beleggers te herstellen. NNIP is overwogen in Zambia, omdat het ervan uitgaat dat de overheidsfinanciën zullen stabiliseren en omdat het land in 2019 een akkoord kan bereiken over een hulpprogramma van het IMF. Hierdoor neemt het risico van wanbetaling af.

NN IP is voor 2019 positief over Ivoorkust, vooral vanwege de aantrekkelijke waardering van de in euro’s luidende obligaties. Daarnaast is NN IP ook overwogen in Pakistan en Argentinië. Pakistan krijgt flinke steun van de landen van de Gulf Cooperation Council (GCC) en kan nog steeds een IMF-programma opzetten. Gezien de aantrekkelijke waarderingen en de sterke steun van het IMF denkt NN IP dat Argentinië in 2019 een herstel kan laten zien, mits de uitslag van de presidentsverkiezingen positief is.

Het Chinese project ‘One Belt, One Road’ kan leiden tot verbeteringen van de infrastructuur met grote positieve effecten, zoals een sterkere groei. Ontwikkelingspartners zijn belangrijk voor de begrotingen en de financiering van investeringsprojecten van de overheden. Landen met een hoge overheidsschuld en hogere buitenlandse schulden, inclusief de landen met Chinese schulden, zijn echter gevoeliger voor een verkrapping van het mondiale financiële klimaat. Bovendien bestaat het risico dat projecten niet slagen. Ook als projecten niet leiden tot een verbetering van het concurrentievermogen of de productiviteit moet de schuld worden terugbetaald.