Morningstar zal ESG-risico’s volledig integreren in de analyse van aandelen. De aanleiding hiervoor is de gestegen vraag vanuit de markt naar verdergaande integratie. Dat maakt diepgaand kwalitatief en kwantitatief onderzoek mogelijk naar het maken van ESG-gerelateerde beleggingskeuzes.

De aandelenanalisten van Morningstar gebruiken een wereldwijd raamwerk om ESG-risico’s in meer dan 1.500 aandelen vast te leggen. Analisten identificeren voor elk bedrijf waarderingsrelevante  risico’s aan de hand van de ESG-risicobeoordelingen van Sustainalytics dat in juli 2020 door Morningstar is overgenomen.