De sterk gestegen kosten van levensonderhoud lijken veel Nederlanders ervan te weerhouden extra geld opzij te zetten voor hun pensioen. De helft van de mensen zet hiervoor niets extra opzij en bij een groot deel komt dit door financiële zorgen: meer dan een derde zegt het zich momenteel niet te kunnen veroorloven. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect, in opdracht van online pensioenbank Brand New Day.

De geldzorgen spelen bij elke leeftijdsgroep en onder werkenden, ondernemers en werkzoekenden ongeveer in dezelfde mate. Wat betreft andere redenen om geen extra geld opzij te zetten, blijken er wel opmerkelijke verschillen te zijn. Zo is onder jongeren (25 tot 35 jaar oud) een belangrijk argument om geen extra geld apart te zetten, dat ze hun pensioen nog te ver weg vinden. Bijna een derde van deze groep is die mening toegedaan.

De helft van de mensen zegt wél extra geld opzij te leggen voor hun pensioen. Van hen doet het overgrote deel (76 procent) dit onder meer via vrij sparen, 36 procent doet het via beleggen en 27 procent via een speciale pensioenspaarrekening en elf procent via een speciale pensioenbeleggingsrekening.

Joost Tieland, directeur van Brand New Day, ziet dat de vele onzekerheden van deze tijd hun weerslag hebben op hoe mensen met hun pensioenvoorziening omgaan. “We zagen al dat er veel angst is dat door inflatie het pensioengeld minder waard wordt en daar komt nu bij dat een deel van de mensen ziet dat ze andere financiële keuzes moeten maken door de gestegen kosten van bijvoorbeeld energie. Dan is extra geld inleggen voor je pensioen wellicht niet het eerste dat in je opkomt. Toch is het in veel gevallen juist verstandig om dit toch te doen of te blijven doen. Het is fiscaal aantrekkelijk en later profiteer je ervan. Want tegelijkertijd zien we ook juist dat veel Nederlanders bezorgd zijn over hun oude dag, of wel genoeg geld zullen hebben als ze stoppen met werken.”