Nederland heeft niet langer het beste pensioenstelsel ter wereld. Op de jaarlijkse ranglijst, gemaakt door HR- en pensioenadviseur Mercer, moeten we IJsland voor ons dulden.

Een kanttekening is op zijn plaats: IJsland is voor het eerst opgenomen in het onderzoek. Ook was de score van Nederland (83,5 op een schaal van 100) hoger dan vorig jaar.

Het IJslandse pensioenstelsel scoort beter dan dat van Nederland doordat daar relatief meer 55-plussers werken, en omdat de schuldenlast van huishoudens in IJsland iets lager is dan in Nederland. Bovendien is de bevolkingsopbouw in IJsland gunstiger, waardoor er ook in de toekomst meer inwoners zijn om AOW-premie te betalen.

Pensioenkloof

Mercer besteedt dit jaar ook aandacht aan de pensioenkloof: het verschil in pensioen tussen mannen en vrouwen. Daar scoort Nederland duidelijk onder het gemiddelde. Het rapport erkent dat die kloof voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt doordat vrouwen tijdens hun werkende leven gemiddeld minder verdienen dan mannen, maar daar is volgens Mercer wel wat aan te doen. Zo zijn er in IJsland voorzieningen waardoor vrouwen die stoppen met werken hun pensioen kunnen blijven aanvullen. Nederlandse vrouwen die stoppen bouwen geen pensioenrechten op.

Mercer onderzocht pensioenstelsels in 43 landen. Achter IJsland en Nederland eindigde Denemarken als derde. De Filippijnen, Argentinië en Thailand sluiten de rij.

Het hele rapport is hier te downloaden.