Steeds meer financiële instellingen en bedrijven committeren zich aan ‘net zero’ om klimaatverandering tegen te gaan, oftewel een CO2-uitstoot van ‘netto nul’. De meeste van deze instanties koppelen dat aan een langetermijndoel. Veelal is dat: ‘In 2050 net zero’.

Het gaat dan niet alleen om de uitstoot van de eigen organisatie en activiteiten maar met name om de uitstoot van alle investeringen en financieringen. Dat is logisch want daar is de impact het grootst.

Maar doet iedereen mee of is dit slechts het topje van de ijsberg en blijft de rest onder water en daarmee onder de radar? En hoe beklim je zo’n (ijs)berg?

Lees de volledige column van Remco Bleijs, EY:
https://www.financialinvestigator.nl/nl/nieuws-detailpagina/2021/03/30/Remco-Bleijs-Net-zero-is-het-topje-van-de-ijsberg