Steeds meer mensen ontvangen betalingsherinneringen, treffen een betalingsregeling of vragen om een voorschot op het salaris. Ook halen steeds meer mensen geld van hun spaarrekening en lenen ze geld bij familie om betalingsachterstanden op te lossen. Het Nibud maakt zich met name zorgen over jongvolwassenen onder de 35 jaar.

Uit het rapport Rondkomen en betalingsproblemen 2022 dat het Nibud onlangs presenteerde, blijkt dat deze leeftijdsgroep het meest moeite heeft met rondkomen en het betalen van alle rekeningen.

De hoge vaste lasten groeien mensen boven het hoofd. Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: “De paniek die velen ervaren over alle gestegen prijzen zien wij terug in deze cijfers. Het is zichtbaar dat veel Nederlanders gebukt gaan onder de hoge vaste lasten en stijgende uitgaven.

Een derde van de huishoudens ontvangt betalingsherinneringen, 21% heeft een betalingsregeling getroffen en 10% van de huishoudens heeft een voorschot op het salaris gevraagd.

We zitten echt in een uitgavencrisis en mensen doen hun best om alle rekeningen te betalen. Wij zagen al eerder dit jaar in onze berekeningen dat de gestegen vaste lasten en daarbovenop de gestegen voedselprijzen voor veel mensen moeilijk te betalen zijn. 2023 wordt daarom financieel gezien een spannend jaar.”

Jongvolwassenen

Uit het rapport blijkt een enorme toename van het aantal zelfstandig wonende jongvolwassenen dat moeite heeft met rondkomen. Zo’n 37% van alle huishoudens heeft moeite met rondkomen. Onder hen opvallend veel jongeren tot 35 jaar. Nooit eerder zag het Nibud deze leeftijdsgroep er zo uitsteken vergeleken met de andere leeftijdsgroepen. De jongvolwassenen geven vooral aan moeite te hebben met de hoge vaste lasten.