De PE-examens van het laatste PE-jaar van de huidige PE-periode zijn gisteren van start gegaan. In de nieuwe PE-examens hebben de vragen over oudere en minder relevante ontwikkelingen plaatsgemaakt voor ontwikkelingen uit 2020.

Uit gegevens van DUO/CDFD blijkt dat het leeuwendeel van de diplomahouders nog PE-examens moet halen om te voorkomen dat hun adviesbevoegdheid op 1 april 2022 verloopt. Adviseurs, die ook willen adviseren ná 1 april 2022, doen er goed aan hun PE-examen te behalen vóór deze datum. Anders is hun adviesbevoegdheid op 1 april 2022 verlopen en mogen zij niet adviseren totdat zij hun adviesbevoegdheid hebben hersteld of opnieuw hebben behaald.

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening. Het CDFD adviseert en ondersteunt de Minister van Financiën inzake vakbekwaamheid in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Website: www.cdfd.nl

Bron:
https://www.cdfd.nl/nieuws/nieuwe-pe-examens-laatste-pe-jaar-huidige-pe-periode-van-start