Vanaf 1 augustus 2022 krijgen organisaties te maken met nieuwe regels voor het vergoeden van door werknemers gemaakte studiekosten. Kort gezegd komen de nieuwe regels erop neer dat werkgevers verplicht zijn scholing kosteloos aan te bieden aan werknemers, als die scholing noodzakelijk is om het werk waarvoor zij zijn aangenomen uit te voeren. Het is niet zeker of de nieuwe regels ook gelden voor de kosten voor een Wft-opleiding.

Vanaf 1 augustus mogen werkgevers kosten voor verplichte scholing niet langer voor rekening van de werknemer laten komen via bijvoorbeeld een studiekostenbeding. Het is daardoor niet relevant of de opleiding met goed of slecht gevolg is afgelegd of dat de werknemer binnen een bepaalde termijn de arbeidsovereenkomst beëindigt.

Niet iedere opleiding valt onder de nieuwe regels. Het gaat alleen om opleidingen die de werkgever op grond van wet of cao verplicht is aan te bieden. Adviesmedewerkers in de financiële sector moeten beschikken over een Wft-diploma, maar de vraag is of de kosten voor een Wft-opleiding onder de nieuwe richtlijn vallen. Strikt genomen is een Wft-opleiding niet wettelijk verplicht; je hoeft namelijk geen opleiding te volgen om examen te mogen doen. De wet schrijft werkgevers ook niet voor om Wft- of Wft-PE-opleidingen aan te bieden, maar sommige cao’s, zoals de CAO Banken, weer wel.

Het ministerie van Financiën weet het ook niet zeker: “De richtlijn die deze wet beoogt te implementeren is niet volledig duidelijk op dit punt.”

Voor werkgevers is het zaak de ontwikkelingen op dit punt goed in de gaten te houden.