Om beleggers extra te beschermen, moeten reclame-uitingen voor beleggingsfondsen vanaf februari 2022 aan specifieke ESMA-richtsnoeren voldoen. Voor wie gelden deze Europese richtsnoeren? En wat valt er precies onder reclame-uitingen? Laura Blok, consultant bij Charco & Dique, legt het uit. 

Waarom nieuwe richtsnoeren? 

Dit nieuwe regelgevingskader moet ervoor zorgen dat beleggers beter beschermd zijn. Onder andere door vereisten te stellen aan publicitaire mededelingen zoals reclame-uitingen. 

Reclame-uitingen moeten als zodanig herkenbaar zijn, de risico’s en de voordelen op even opvallende wijze worden beschreven, en ze moeten op een correcte, duidelijke en niet-misleidende wijze worden gepresenteerd. 

Onder reclame-uitingen vallen alle berichten die reclame bevatten voor een beleggingsinstelling, ongeacht het medium, social media posts en marketingmateriaal. Zaken als het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (EBI) en/of het essentiële informatiedocument (EID), jaar- en halfjaarverslagen van beleggingsinstellingen en de fondsvoorwaarden worden niet als reclame-uiting gerekend. 

Voor wie gelden de richtsnoeren? 

De richtsnoeren gelden voor alle publicitaire mededelingen die zijn gericht op beleggers of potentiële beleggers in beleggingsinstellingen. Dit betreft zowel icbe’s als beleggingsinstellingen onder de AIFMD, waaronder speciale soorten als EuVECA’s, EuSEF’s, ELTIF’s en geldmarktfondsen (MMF’s).  

Daarnaast is het goed om te vermelden dat de richtsnoeren ook gelden voor de beleggingsinstellingen die (uitsluitend) aan professionele beleggers worden aangeboden.