Het beheerde vermogen in het NN Dutch Residential Mortgage Fund van NN Investment Partners (NN IP) heeft eind mei 2018 de grens van EUR 2 miljard doorbroken. Het fonds is sinds de lancering in november 2015 gestaag gegroeid. Deze mijlpaal onderstreept dat beleggers in een klimaat met lage yields steeds meer in Nederlandse hypotheken investeren.

Het fonds is in het vierde kwartaal van 2015 geïntroduceerd, in samenwerking met NN Bank. Nederlandse institutionele klanten waren vanaf dag één geïnteresseerd, zodat de eerste instroom soepel tot stand kwam. De succesvolle positionering van het product heeft daarnaast de belangstelling van steeds meer buitenlandse beleggers gewekt. Daarmee heeft het fonds, dat inmiddels ook verkrijgbaar is in België, Frankrijk, het VK, Duitsland, Finland, Zweden, Denemarken en Spanje, een Europese beleggersbasis gekregen.

De gegroeide belangstelling van beleggers komt door de aantrekkelijke extra spread op Nederlandse hypothecaire leningen voor woningen versus overheidsschuldinstrumenten met een vergelijkbaar kredietprofiel. Daarnaast bieden hypothecaire beleggingen duratie en diversificatie naar consumentenkrediet en ook dat maakt het fonds aantrekkelijk.

Bovendien heeft de portefeuille van het fonds een CO2-voetafdruk die 5,3% onder het Nederlandse gemiddelde ligt. Dit komt door het beleid om te beleggen in nieuwe hypotheken die vooral rusten op nieuwe gebouwen die energie-efficiënter zijn. Bart Bakx, Head of ABS & Mortgages bij NN Investment Partners: “We onderzoeken verschillende mogelijkheden om de CO2-voetafdruk van het fonds verder te verbeteren, zodat beleggers hun CO2-voetafdruk kunnen verminderen en kunnen investeren in hypotheekleningen zonder toe te leggen op het rendement.”

Nederlandse hypothecaire leningen voldoen aan strenge acceptatienormen en laten als dit goed wordt uitgevoerd lage historische verliezen zien. Dit biedt mogelijkheden voor beleggers die in niet-liquide activa kunnen investeren en een langere looptijd geen belemmering vinden. De directe exposure naar consumptieve leningen maakt in een vastrentende portefeuille ook een betere spreiding en een betere yield mogelijk.

Han Rijken, Head of Specialized Fixed Income bij NN Investment Partners: “We zijn blij met het vertrouwen dat beleggers in onze Nederlandse hypothekenpropositie hebben getoond. Ons Dutch Residential Mortgage Fund is een goed voorbeeld van de toegevoegde waarde van Alternative Credit-oplossingen voor onze klanten. We hebben tal van andere succesvolle alternative credit-strategieën waarin steeds meer externe beleggers investeren. We blijven daarom nieuwe alternative credit-mogelijkheden ontwikkelen die zijn afgestemd op de behoeften van de belegger.”

De marktindicatoren blijven gunstig voor de onderliggende fundamentals van de Nederlandse woningmarkt. In het algemeen liggen de huizenprijzen boven het recordniveau van voor de crisis. Met ons fondsenaanbod krijgen beleggers ook exposure naar de hypotheken die in de afgelopen drie jaar zijn uitgegeven. Dit voorkomt dat zij alleen zijn blootgesteld aan de nieuwste leningen tegen deze hogere huizenprijzen. Het fonds heeft nog altijd een gezond risico-rendementsprofiel en daarom verwachten we dat het fonds verder blijft groeien.

NN Dutch Residential Mortgage Fund is een alternatieve beleggingsinstelling (abi). NN Investment Partners B.V. is de beheerder van het in Nederland gevestigde NN Investment Partners fonds en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de AFM.