Open Finance kan – mits met voldoende waarborgen omgeven en door de consument gewenst – aanzienlijke voordelen opleveren voor het financiële welzijn van de consument. Aldus het whitepaper “Naar data-gedreven digital finance – Keuzes voor een Open Finance framework” van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Het combineren van financiële data kan een beter inzicht opleveren in de financiële situatie van klanten. Dat maakt nieuwe financiële diensten mogelijk van uiteenlopende aanbieders, zoals persoonlijker financieel advies en maatwerk in financiële planning.

Voorwaarde is dat klanten meer controle krijgen over hun data. Dat vraagt om een nieuw wettelijk kader voor de toegang tot en het delen van persoonlijke data die in het beheer zijn van bedrijven en de overheid (de datagebruikers). Hiervoor zou een zogenaamde ‘Data Services Regulation’ moeten worden ingevoerd. Dan kan data worden hergebruikt met goedkeuring van de consument. Hierbij zou Open Data binnen en tussen verschillende sectoren moeten worden gerealiseerd.

Dit staat in het paper “Naar data-gedreven digital finance – Keuzes voor een Open Finance framework” dat de Nederlandse Vereniging van Banken vandaag heeft gepubliceerd. Daarin beschrijft de NVB hoe Open Finance kan bijdragen aan innovatieve financiële diensten en wat de concrete voordelen voor klanten zijn. Enkele aanbevelingen namens de sector zijn:

  • Creëer een breed framework over verschillende sectoren heen voor Open Data.
  • Richt de reikwijdte van nieuwe voorstellen voor financiële dienstverlening op Open Finance op de hele financiële sector.
  • Kies voor totstandkoming van Open Finance voor minimale wetgeving voor de reikwijdte en toegang tot data, en gebruik maximale marktwerking voor daadwerkelijke inrichting van data-uitwisseling.
  • Creëer een gelijk speelveld tussen verschillende actoren.
  • Geen verdieping van verplichte data-deling voor de financiële sector, zonder verbreding naar andere sectoren.
  • Beperk Open Finance tot natuurlijke personen, in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming.

Download het whitepaper
https://www.nvb.nl/nieuws/open-finance-biedt-kansen-mits-klant-beheer-krijgt-over-eigen-data/