Cryptocurrency exchange-traded funds (ETF’s) staan bovenaan de watch lists van beleggers in de VS, Europa en Groot-China, zo blijkt uit de achtste jaarlijkse sentimententest van Brown Brothers Harriman. Aldus de uitkomsten van de 2021 Global ETF Survey, een onderzoek onder 382 respondenten in Europa, de VS en Groot-China. Hierin werden financieel adviseurs, institutionele beleggers en fondsbeheerders gevraagd naar wat zij als  ‘innovatief’ beschouwen in de ETF-sector.

Een van de belangrijkste bevindingen was de groeiende belangstelling voor cryptocurrency ETF’s. Naast cryptocurrency bleken ook market cap indices en thematics populair in de VS, terwijl active en ESG de andere twee plaatsen bezetten in Europa. ESG en thematics zijn favoriet in Groot-China.

Dit alles tegen een achtergrond van gestaag groeiende belangstelling voor ETF’s in het algemeen. Alle drie de kernmarkten lieten een duidelijke toename zien in de geplande invoering van ETF’s in de komende 12 maanden, met 62% van de Europese beleggers die meer willen gaan beleggen, vergeleken met 76% zowel in de VS als in Groot-China.

De keuze voor een ETF wordt bepaald door een verscheidenheid aan factoren, afhankelijk van de markt. Amerikaanse beleggers geven prioriteit aan de kostenratio, historische performance en de uitgevende partij, terwijl Europa kijkt naar historische performance boven de emittent en de kostenratio. Ook in de top drie van prioriteiten van Groot-China stond historische performance voorop, maar ook handelsvolume en handelsspreads waren belangrijke overwegingen.

Nu ESG in de gehele sector steeds meer aandacht krijgt, bleek uit het rapport van Brown Brothers Harriman ook dat een derde van de respondenten zou vertrouwen op interne informatie om te beoordelen of een product geloofwaardig is. Dit was veel meer dan merkherkenning van de emittent, ratings van derden en beoordelingen van het bedrijf in kwestie.

De Amerikaanse markten verwachten dat 11-20% van hun ETF’s in de komende vijf jaar aan de ESG-normen zullen voldoen, terwijl Groot-China op dit punt een vergelijkbare beweging verwacht. De Europese prognoses gingen uit van een hoogte van 6-10% allocatie in de komende vijf jaar.

Bron:
https://citywireselector.com/news/global-investors-on-the-look-out-for-crypto-etfs-survey-finds/a1477425?ref=citywire-global-latest-news-list